FANDOM


WIELKI FEKAL - pan i władca forume f23

Prawdopodobnie to on był pierwszym stulejem. Istnieją pogłoski o jego wielkiej mocy która powstała w wyniku nagłego zerwania stulejki. Jak dotąd ON jest wzorem dla każdego forumowicza. Jego moc polega na zsyłaniu potopu sraki z przestworzy oraz manipulowaniu w mózgach wszystkim loszkom.

AVE FEKAL