FANDOM


Projektem nazywamy takie konto użytkownika forum o2, którego posiadacz, zwany prowadzącym projekt jest kimś innym niż osoba za którą się podaje w projekcie. Można więc projekt uznać za rodzaj podszywu pod osobę fikcyjną. Ponieważ użytkowników na forum o2, a zwłaszcza na f23 jest niewielu, każdy z nich posiada zazwyczaj po kilka projektów, efektywnie symulując aktywność większej liczby userów. Jedną z głównych form zmagań intelektualnych stulejarzy jest śledzenie poczynań projektów i domniemywanie kto prowadzi który.


Rodzaje projektów:

  • Motzny projekt
  • Multiprojekt - prowadzony przez wiele osób
  • Jednodniowy projekt


Serie projektów

  • Zasmuceni twą głupotą
  • Luźni
  • Tate, mame, córke... Oldmane
  • Moderator o2 - Jacek, Albert, Sylwester...


Istnieje również kategoria pomarańczowych projektów. Są to projekty prowadzone pod pomarańczowym nickiem, przez co podszyw pod nie staje się znacznie łatwiejszy. W istocie, projekty możemy uznać za nadzbiór pomarańczowych i niebieskich projektów.