FANDOM


Potopsrakivc3

Wizualizacja potopu sraki z przestworzy

flood w postaci zaśmiecenia całego ekranu w taki sposób, aby powstały charakterystyczne zacieki, często rozpoczyna się niewinnym "plum plum plum...". Na dole można znaleźć tekst: "KU CHWALE FEKALA WSZYSTKO ZASRANE"Przykład Potopu sraki z przestworzy:


POTOP SRAKI Z PRZESTWORZY ----------------------------

@@K@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@T@@@@@@@Z@@ @@@@K@@@@@@L@@@@@@O@@@@@@@T@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@K@@@K@@@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@L@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@K@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@K@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@@ +@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K@@@@@@K@@@@@@@K@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@T@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@K@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@+++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ ++@@@@@@@@@@++@@@@@@@@@@@+++++@@@@@@@@O@@@@@@@@@@ +@@@@@@@@@@@@++@@@@O@@@@@++++++++@+@@@@@@@@@+@@@@ ++@@@@@@@@@@++++@@@@@@@@O@@T@@@+++++@@@@@O@@@@@@@@+ +++@@@@@@@@@@+++++++@@@@@@@@@++++++@@@@@O@@@@@@@@+ +++++@@@@@@@@@++O+++++@@@O@@@T@@@@++++@@@++@@@+++++++ @++++++@@@@@@@++++@+++++@@@T@@@@@@+O+++++@O@@@+++++++ @@+++++++@@@@O@@@+++++@@+++++@@@@+++++++@@@O@@@+++++ @@@++++++++@@+@@+T++@+++++++++@@@@@+++O+++++@@T@++++++ @@@@@T+++++@+@@+++O+++O+++++++++@@@@@+++++++++@@@+++++ @@@@+++++@@+++@@++O+@@@+++++++@@@@@++++++@@@++++++++ @@@@@++T+++@++@++@++O+++++@@+++@@++@@@@@+++++++++++++ @@+@+@++++@@++++@@@O+++@@@@+++++O++++++++++@@++O+++++++< br /> @@@@@@+++++++++++@@+++@@++++++++++O+++@@@++++++++++++ ++@@@@++@@O+++@@++++++O+++++@O@++++++++++O++++++@@@+++++ ++++@+@@+++++O++++++++++++@@++++++@+++++++++++T++++++++< br /> ++++++++@@@++++++@@++O+++++++@++++++++@+++++++++++++++ +++++++++++++++O+++++@++++++++++++++O+++++++++++++++++ +++(O)+++(O+++(O+++++++++O+++++(O)O+++O)++O+++__O/+++++< br /> ++++|++++|)+++/)++++++O-___+++++|++++/||++O+++__/+++++ ++++/)+++ /)+++))+++++++//+((_+++/|+++++/)+O++++++)+ "`" "```""` """`"""`" """`` `""""""`'" ""'""``'"`'`'"


KU CHWALE FEKALA --------------------------------------------------
WSZYSTKO ZASRANE -----------------------------------------