FANDOM


Nadszyw - specyficzna forma rozpoczynania tematu mająca na celu zachęcenie użytkowników do podszywania się. Klasyczny nadszyw jest przeważnie pisany na pomarańczowo, co ma umożliwić podszywaczom swobodne działanie. Istnieje kilka kategorii nadszywu:

1. nadszyw przedstawiający nowego, słabo zorientowanego w realiach F23 użytkownika. Najczęściej jest to krótki post zawierający opis jakiegoś problemu, przeważnie erotycznego, trapiącego nadszywacza, który udaje, że pierwszy raz jest na forum i oczekuje pomocy.

2. nadszyw przedstawiający użytkownika starego, który "powraca" na forum i zadaje pytanie w stylu "cieszycie się?".

3. nadszyw przedstawiający użytkownika stałego ale piszącego jako "no logo", "nl", "in orange" i z innymi dopiskami (nadszywacz oczywiście nie jest tym oryginalnym użytkownikiem). Jest to rodzaj miksu nadszywu z podszywem, bowiem nadszywacz, zachęcając innych do podszywania się pod "niezalogowanego" użytkownika, sam zarazem jest podszywaczem (tzn. hiperpodszyw).

Kiedy pojęcie nadszywu było bardziej znane (obecnie napływowe gimgówna w ogóle o tym nie słyszały), często post założycielski kończył się sformułowaniem "to nie jest nadszyw", co miałoby sugerować, że rzekomo nie jest to zachęta do podszywów. Doświadczeni nadszywacze umiejętnie sterują nastrojami podszywaczy, tworząc sugestywne i kuszące do podszywania się nadszywy.