FANDOM


Awangardowy kierunek literacki powstały pod koniec 2004 roku na łamach www.forum.o2.pl. Charakteryzuje go krótka, często jednozdaniowa, wielokrotnie złożona forma, oraz abstrakcyjna interpretacja tematu związanego z wydalaniem bądź przyjmowaniem ekskrementów. Swoją nazwę klotzurnizm zawdzięcza popularnemu w lokalnych kręgach określeniu kału ludzkiego, zmodyfikowanego ostatecznie przez Pana Coorvik'a do postaci klotza. Do końca 2004 roku, kiedy to dokonano ostatecznej identyfikacji nowego trendu, twórcy klotzurnizmu swobodnie kształtowali swój literacki image bez jednoznacznego szyldu artystycznego. Począwszy od 2005 roku, klotzurnizm stał się jednak zjawiskiem powszechnie poważanym i mającym swój niewątpliwy udział w kreowaniu nowych standardów internetowej dyskusji.

Ideą fix klotzurnizmu jest anonimowa twórczość, dokonywana pod maską przedmówcy, mająca na celu pogłębienie walorów estetycznych cytowanej wypowiedz, a także dokonująca subiektywnej oceny potencjału intelektualnego jego autora. Podstawowymi narzędziami pracy przedstawicieli klotzurnizmu jest absurd porównań oraz żonglerka słowem, które nadają obscenicznej treści karykaturalną formę. Wypowiedzi dokonywane w duchu klotzurnizmu z założenia są tragikomiczną ilustracją zastanej rzeczywistości.

Z biegiem czasu klotzurnizm rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki takie jak: malarstwo, muzyka czy film.