FANDOM


Na przestrzeni kilku miesięcy społeczność stulejarska z F23 brała udział w badaniu mającym określić ilu tak naprawdę z nich przegrywa a ilu tylko udaje przegrańców. W ankiecie dostępnej pod adresem [1] udział wzięło prawie 400 stulejarzy, z zebranych odpowiedzi wynika że:


  • Prawie połowa stulejarzy miała w życiu więcej niż jedną dziewczyną, 1/3 nie miała wcale.
  • Równo połowa stulejarzy wciąż jest prawiczkami - połowa już nie.
  • Większość stulejarzy całowała się z dziewczyną - 20% nigdy tego nie zaznała.
  • Znaczna większość stulejarzy wychodzi do pubów/klubów/na imprezy nie częściej niż raz w miesiącu (a 1/3 z nich nie częściej niż raz na kilka miesięcy)
  • Ponad połowa stulejarzy ukończyła lub wciąż uczy się na uczelni wyższej
  • 1/3 stulejarzy nie posiada własnego samochodu
  • Połowa stulejarzy nie pracuje i ma na koncie mniej niż 1000zł